Tysiące osób modlących się o pokój

("Wiadomość dla Ciebie!") „Message for you“ - Modlitwa o pokój w wiedeńskiej Katedrze św. Szczepana Męczennika, w dniu 24 wrzesnia 2013.

  • mes2

"Pokój wydaje się być możliwy, bardziej niż przed trzema tygodniami." - Pełne nadziei słowa skierował arcybiskup Wiednia, kardynał Christoph Schönborn, do wielu tysięcy wiernych w katedrze. W tym kierunku tegorocznego zaproszenia do "wielkiej modlitwy o pokój", powinni wszyscy podążać. Kardynał przypomniał wezwanie papieża Franciszka, który wezwał wszystkich wiernych do ogólnoświatowej modlitwy i postu o pokój w Syrii, przed trzema tygodniami. "I co stało się od tego momentu? Bezsilny człowiek, bez broni wezwał do pokoju i ten apel został wysłuchany na całym świecie. Niezliczona ilość osób poświęciła owego pamiętnego dnia (4.09.2013 r.) czas na post i modlitwę o pokój, w tym wielu muzułmanów.

Kardynał wezwał wiernych do modlitwy za polityków, by ich myśl dążyła do pokoju. Marija Pavlović-Lunetti, należąca do grupy mającej objawienia w Medziugorju, dała świadectwo swojego życia w łączności z Matką Bożą. "Gospa", jak nazywają czule Matkę Bożą wierni z Bosini i Hercegowiny, uczyła przez wiele lat Mariję oraz innych widzących w "szkole modlitwy" coraz głębszego doświadczenia jak ważne dla zachowania pokoju na świecie, są post i modlitwa. Z tego to ważnego powodu Matka Boża wielokrotnie zapraszała, by żyć jak "dzieci Boże", aby "pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach" mógł rozszerzać się na całym świecie. Widząca wezwała wiernych obecnych do modlitwy "za naszych przywódców i naszych nauczycieli, tak, aby rozpoczęła się kultura pokoju."

Już po raz szósty, wierni z całej Austrii zebrali się w zatłoczonej katedrze Św. Szczepana Męczennika w Wiedniu, aby modlić się o pokój na świecie i usłyszeć świadectwa ludzi, których życie dzięki pielgrzymkom do Medziugorja, zmieniło się zasadniczo i stało się przedmiotem ich nawrócenia i uzdrowienia.

Tym razem Pascale Gryson z Belgii złożyła świadectwo cudownego uzdrowienia, które nastąpiło w zeszłym roku w Medziugorju. Ze względu na zaburzenia neurologiczne, była sparaliżowana i od wielu lat przykuta do wózka inwalidzkiego. Dziś może ponownie swobodnie chodzić.

George Schwarz z "Cenacolo", składając świadectwo powiedział, że dzięki modlitwie osób z nim przebywających, został uzdrowiony z alkoholu i narkotyków. Założona przez s. Elvirę Petrozzi wspólnota "Cenacolo" pomaga na nowo młodym alkoholikom i narkomanom, poprzez codzienną modlitwę i pracę, doświadczyć wsparcia i zdobyć odwagę, aby rozpocząć nowe życie bez uzależnień.

Andreas Schätzle, dyrektor austriackiego Radia Maria, opowiedział, jak w młodości, właśnie w Medziugorju, ukształtowała się i dojrzała w nim łaska powołania do kapłaństwa. (Ten znany muzyk, grając na swojej gitarze, zaprezentował osobiście skomponowaną, wzruszającą "piosenkę o powołaniu".)

MacFarlane-Barrow, założyciel międzynarodowej organizacji "Mary’s Meals", powiedział o wzruszającym spotkaniu z papieżem Franciszkiem tego lata w Rzymie. Powiedział też, że dzięki pomocy tej organizacji, która działa w 16 najbiedniejszych krajach na świecie, więcej niż 800.000 dzieci otrzymuje codziennie gorący posiłek i umożliwiony ma dostęp do zajęć szkolnych. Między innymi szkoła dla dzieci głuchoniemych w Liberii, otwarta od kilku miesięcy, daje dzieciom codzienny ciepły posiłek.

"Wielka modlitwa o pokój", która po raz kolejny poświęcona była Matce Bożej, Królowej Pokoju, pod hasłem „Message for you“ stała się integralną częścią życia wiary w archidiecezji wiedeńskiej. Wieczorna modlitwa została zorganizowana przez kilka wspólnot takich jak m.in."Oasis of Peace" i „Johannesgemeinschaft des Souveränen Malteser-Ritter-Ordens“. Christian Stelzer, jeden z liderów spotkania modlitewnego zauważył, że obecna modlitwa o pokój jest kontynuacją wezwania do modlitwy i postu w intencji pokoju, papieża Franciszka, i odpowiedzią na zaproszenie Matki Bożej, by pójść drogą pokoju, którą jest sam Chrystus.