Matka Boża była bardzo stanowcza kiedy przekazywała mi orędzie

 

  • 3

     Ponad dwadzieścia tysięcy pielgrzymów było obecnych wokół Niebieskiego Krzyża na Wzgórzu Objawień w chwili, kiedy widząca Mirjana Dragićević -Soldo dawała świadectwo, że widzi Matkę Bożą Królową Pokoju. Matka Boża ukazała się widzącej Mijanie o godzinie 8:45 i (objawienie) trwało do 8:50, a zatem pięć minut… Niebieski Krzyż to miejsce, gdzie widzącej Mijanie Dragićević-Soldo Matka Boża ukazuje się każdego drugiego dnia w miesiącu. Przestrzeń wokół tego miejsca wypełniona została na godzinę przed przyjściem widzącej, a przez ten czas pielgrzymi śpiewali pieśni maryjne i odmawiali różaniec.

Kiedy modlitwa ucichła

     Widząca Mirjana przyszła, w towarzystwie małżonka Marka, na około dziesięć minut przed objawieniem. Śpiewała i modliła się razem z pielgrzymami. A wówczas, około godziny 8:45 modlitwa ucichła. W tym momencie Mirjana skierowała twarz i ręce w kierunku Matki Bożej. W całkowitej ciszy twarz widzącej była oblana blaskiem. Na twarzach niektórych pielgrzymów widoczne były łzy. Patrzyli na Mirjanę w czasie rozmowy z Matką Bożą. Jej szeptu nikt nie mógł usłyszeć... Po objawieniu pieśń kontynuowano, Mirjana przedyktowała przewodnikom tekst orędzia, który ci odczytali w języku chorwackim, włoskim i angielskim. - Matka Boża była bardzo stanowcza, kiedy przekazywała mi orędzie, powiedziała Mirjana po objawieniu.

  • 1

Orędzie dla pielgrzymów

Matka Boża Królowa Pokoju przekazała Mijanie orędzie 2 września 2013 r. Widząca przekazała je obecnym przewodnikom. Orędzie brzmi:

„Drogie dzieci, wszystkich was kocham. Wy wszyscy, wszystkie moje dzieci, wszyscy jesteście w moim sercu. Wy wszyscy macie moją matczyną miłość i wszystkich was pragnę poprowadzić do poznawania Bożej radości. Dlatego was wzywam. Potrzebuję pokornych apostołów, którzy otwartym sercem będą przyjmować słowo Boże i pomagać innym, aby przez słowo Boże zrozumieli sens swojego życia. Abyście to mogli, dzieci moje, musicie poprzez modlitwę i post nauczyć się słuchać sercem i nauczyć się uniżać. Musicie nauczyć się odrzucać od siebie wszystko, co oddala was od słowa Bożego i tęsknić tylko za tym co wam je przybliża. Nie bójcie się. Jestem tu. Nie jesteście sami. Proszę Ducha Świętego, aby was odnowił i umocnił. Proszę Ducha Świętego, abyście, kiedy pomagacie innym, zdrowieli i wy sami. Proszę Go, abyście przez Niego byli dziećmi Bożymi i moimi apostołami.”

- Z wielką troską Matka Boża powiedziała:

„Przez wzgląd na Jezusa, przez wzgląd na mojego Syna, kochajcie tych, których On wezwał i tęsknijcie za błogosławieństwem tylko z tych rąk, które On poświęcił. Nie pozwólcie złu, aby zapanowało. Na nawo powtarzam, tylko przy waszych pasterzach moje serce zwycięży. Nie pozwólcie złu, aby was oddzieliło od waszych pasterzy. Dziękuję wam.”

  • 5
Tak kończy się orędzie Matki Bożej dla widzącej Mijany. Widząca powiedziała na końcu, że Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych.