Deklaracja Mariji Pavlović


     Deklaracja Mariji Pavlović własnoręcznie podpisana przed Najświętszym Sakramentem przetłumaczona z j. włoskiego przez ks. Adama Dybka

 

Deklaracja Mariji Pavlović:

"Nie istnieje żaden związek między wspólnotą O. Tomislava Vlašića i objawieniami w Medziugorju".

 

      Wiosną 1988 r. o. Tomislav Vlašić opublikował list otwarty, adresowany do całego świata, w którym twierdził, że założona przez niego, wraz z Agnes Heupel, wspólnota powstała na prośbą Królowej Pokoju, czego dowodem miały być rzekome wypowiedzi Mariji Pavlović. Wspomniana wizjonerka stanowczo odpowiedziała na ten list w swojej publicznej deklaracji, wysłanej do Kongregacji Doktryny Wiary, pisząc w nim jednoznacznie, że nie ma żadnego związku między wspólnotą o.Tomislava Vlašića i objawieniami w Medziugorju. W ten sposób podstępna próba oparcia wspólnoty o. Tomislava na autorytecie Maryi została zdemaskowana i odrzucona, chociaż w latach następnych będzie ona jeszcze ponawiana.

     Orzeczenia Kongregacji Doktryny Wiary z 25 Stycznia 2008 r., w którym przypadek o.Vlašića jest rozpatrywany "w kontekście fenomenu Medziugorja" nie należy rozumieć jakoby pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami istniał jakikolwiek związek, tak jak z drugiej strony "w kontekście fenomenu Fatimy" nie było żadnego związku pomiędzy objawieniami Maryi oraz sektami, które w owym czasie mnożyły się tam rozlicznie. Zawsze bowiem tam gdzie działa Bóg przybywa także i Jego nieprzyjaciel aby zasiać kąkol i inne chwasty.

     Trzeba ponadto sprecyzować, że o.Tomislav Vlašić nigdy nie był proboszczem parafii Medziugorja, lecz jedynie jego zastępcą i jako taki miał kontakt z młodzieżą parafialną. Bezpodstawnym jest zatem jego zarozumiałe definiowanie siebie jako "przewodnika duchowego wizjonerów". Od 1985 r. został on wydalony z parafii i od tego czasu nie współpracował już z księżmi prowadzącymi parafię.

     Poniżej zamieszczamy Deklarację Mariji Pavlović z dnia 11 Lipca 1988 r., napisaną zarówno własnoręcznie przez nią, jak i w formie drukowanej.


Z obowiązku moralnego jaki czuję przed przed Bogiem, Maryją i Kościołem Jezusa Chrystusa, muszę dokonać następujących stwierdzeń:

 

1. Z tekstów "Wezwanie w Roku Maryjnym" oraz świadectwa noszącego mój podpis miałoby wynikać, że na pytanie o.Tomislava miałabym rzekomo dać odpowiedź Maryi:"Jest to Boży plan". To znaczy, że miałabym rzekomo dać o. Tomislavowi potwierdzenie i aprobatę ze strony Maryi dla dzieła i jego programu, które powstało we Włoszech w grupie modlitewnej z Medziugorja.

 

2. Chcę teraz zadeklarować, że nigdy nie prosiłam Maryi o potwierdzenie dla dzieła utworzonego przez o.Tomislava i Agnes Heupel. Nigdy nie pytałam też jednoznacznie czy powinnam należeć do tego dzieła i nigdy nie otrzymałam od Maryi jakichkolwiek wskazówek dotyczących tej wspólnoty, oprócz tego, że każdy powinien czuć się wolnym we własnych wyborach życiowych.

 

3 .Z tekstów oraz ze świadectwa noszącego mój podpis wynika, że Maryja miałaby mi jakoby sugerować, iż wspólnota oraz program o.Tomislava i Agnes Heupel są Bożą drogą dla mnie i dla innych. Teraz zatem, jeszcze raz powtarzam, że nigdy nie otrzymałam od Maryi, ani nie dawałam o.Tomislavovi czy jakiejkolwiek innej osobie takiej aprobaty czy też wskazówek ze strony Maryi.

 

4. Świadectwo, jakie jest opublikowane w języku włoskim nie odpowiada prawdzie odnośnie do pierwszej inicjatywy. Nie miałam osobiście żadnego pragnienia, aby składać jakąkolwiek pisemną deklarację. o.Tomislav mocno nalegał abym będąc wizjonerką złożyła świadectwo, którego świat oczekiwał.

 

5. Muszę także zadeklarować, że redakcja świadectwa i mój podpis wzbudzają pytania. Z mojej strony mogę tymczasem dać jedną odpowiedź na te wszystkie pytania. Daję ją, powtarzam, przed Bogiem, przed Maryją i przed Kościołem Jezusa Chrystusa: Wszystko co może być odebrane jako jednoznaczne potwierdzenie i aprobata dzieła o.Tomislava i Agnes Heupel ze strony Maryi za moim pośrednictwem, jest całkowicie niezgodne z prawdą. Jest także całowicie niezgodne z prawdą to, że miałabym jakoby spontaniczne pragnienie napisania tego świadectwa.

 

6. Sądzę, że mam moralny obowiązek powtórzyć przed Bogiem, Maryją i przed Kościołem następującą deklarację:

 

Po siedmiu latach codziennych Objawień, na podstawie intymnego doświadczenia jakie mam odnośnie do delikatności i ostrożności Maryi, ze wszystkich rad i odpowiedzi na na osobiste pytania jakich Ona mi udzieliła, mogę stwierdzić, że w żaden sposób nie można dopatrywać się związku pomiędzy wydarzeniami w Medziugorju, Orędziami Maryi a dziełem o.Tomislava i Agnes Heupel i jego programem przedsięwziętym we Włoszech.

 

Niezbędnym jest także przypomnienie w tym miejscu, że codzienne Objawienia nadal trwają.

 

Powyższą deklarację podpisuję własnoręcznie przed Najświętszym Sakramentem i kieruję ją do tych wszystkich, którzy sercem są związani z działalnością Maryi w Medziugorju.

 

  • m1
  • m2
  • m3

  • m4
  • m5
  • m6

  • m7