Rok 2018

Orędzia Matki Bożej z 2018 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2018 r.

 

"Drogie dzieci! Ten czas niech będzie dla was czasem modlitwy, aby Duch Święty poprzez modlitwę zstąpił na was i dał wam nawrócenie. Otwórzcie wasze serca i czytajcie Pismo Święte, abyście i wy poprzez świadectwa byli bliżej Boga. Szukajcie dzieci ponad wszystko Boga i Bożych spraw, a pozostawcie ziemi [to co] ziemskie bo szatan przyciąga was do prochu i grzechu. Wy jesteście powołani do świętości i stworzeni dla nieba. Dlatego szukajcie nieba i niebiańskich spraw. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."